Musikalisasi: Kukira Aku Istimewa - negerikertas.com
Belum penyair kalau puisimu tidak ada di Negerikertas.com

.

Negerikertas.com - 2021

Musikalisasi: Kukira Aku Istimewa

.