005

header ads

Puisi Shanti Rochmatin

RATRIKU WENGIKU

 

Aku bakal njilma

Dadi hawa ing tintrime ratri

Tan bisa kadulu

Nanging bisa dirasa tanpa kadumuk

 

Njilma angete agni kang mubal ing perenge ati

Semburat cahya aweh pangarep arep

Isih bakal ana crita

 

Njilma dadya gegana kang ngrungkepi

Rasa was sumelangmu

Kebak sesotya kang sumunar madhangi impenmu

 

Ing tengahing ratri

Aku bakal nyandhing sliramu jroning impen

Daksebar donga donga hastungkara

Nentremke sumelang 

Lan sayah jroning dada

 

Shanti Rochmatin lahir di Magetan 15 Januari 1985. Memiliki perhatian besar terhadap kelestarian budaya dan sastra Jawa. Berdomisili di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan. Bisa mengunjungi akun FB Prameswari Iswara atau di IG @puspamawar_merah 


Posting Komentar

0 Komentar