005

header ads

MAK JEGAGIG MLINTIR BRENGOS | Anas Yusuf

MAK JEGAGIG MLINTIR BRENGOS

mak jegagig mlintir brengos
laler arane
cangkriman jaman samana
rikala sukidi suwalan tali debok kolorane
rikala desa isih peteng dhedhet
listrik durung ana gumebyare

mak jegagig mlintir brengos
mbiyen kuwi cangkrimane
saiki sukidi wis nganggo celana mlipis
nganggo sepatu nggilap
medhun saka alphard
thok-thok-thok suara langkahe

mak jegagig mlintir brengos
laler arane
saiki sukidi wis dadi bupati
kaya laler pulatane
saben-saben kepethuk bawahan mlintir brengose
saben-saben keprungu ukara KPK, OTT, lan sapanunggalane mak tratap atine

mak jegagig mlintir brengos
was-was nratap atine
mak jegagig mlintir brengos
sukidi arane

Anas Yusuf
Gurit dina Jemuah
18 Februari 2022 


Posting Komentar

0 Komentar