Shanti Rochmatin : Puisi - negerikertas.com

INFO ATAS

Selamat menunaikan ibadah puisi dan berliterasi di sini | Ikhlas Berkarya | Inspirasi serumpun bahasa.

Negeri Kertas

Sejak 2015 membangun sastra serumpun bahasa.

7 Mar 2022

Shanti Rochmatin : Puisi

 SETYA


Shanti RochmatinOra selawase godhong bakal setya marang pang

Nanging bakal kumleyang tumiba

Banjur nggegana tumiyup angin

Ninggal tapak edhum kang endah kapiarsi


Ora selawase putih bakal ngebaki mega

Nanging peteng lan klawu dadi mustaka ing dhuwur kana

Ngedhunke tirta wening bebarengan ruminthike grimis


Ora selawase aku ngancani ing kene

Nanging aku bakal tuna rungu marang tetembungan apuramu

Aku bakal bisu marang atur panuwunmu

Amarga tatu

Nanging aku ora wuta marang apus apusmu


Yen bagaskara bisa musna saka parak isuk

Yen dhung ndhung kluwung bisa ndelik ing derese udan

Banjur pangrasa iki uga bisa lunga adoh saka atimu


Magetan, 07032022


Shanti Rochmatin lahir di Magetan 15 Januari 1985. Memiliki perhatian besar terhadap kelestarian budaya dan sastra Jawa. Berdomisili di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan. Bisa mengunjungi akun FB Prameswari Iswara atau di IG @puspamawar_merah
INFO BAWAH

Nb: Konten dalam Website ini dibuat secara kolektif oleh para penulis NK. Laporkan jika ada tulisan yang mengarah pada pornografi dan ujaran kebencian.