Nomine Prasidatama 2021 - negerikertas.com

.

(Mulai 1 Agustus 2021 setiap Cerpen yang dimuat di negerikertas.com mendapat honor Rp 100.000)

Nomine Prasidatama 2021


Alhamdulillah MECAKI WEKTU isih nerusake laku. Bombong ing manah saged sesarengan pujangga gamben ingkang sampun dangu jejer minangka dwija kula babagan gurit, Mas Irul S. Budianto...saha Ibu dosen cantik Jeng Ucik Fuadhiyah πŸ™.

Maturnuwun sanget katur Mas Edhie Prayitno Ige, Pak Daladi Ahmad , Pak Budi Wahyono, Gus Lukni Maulana , Mas Didik Eros Sudarjono, Penerbit Cipta Prima Nusantara dan semua sahabat yang menghantarkan buku ini sampai tahap ini. Tentu ini bukan prestasi....tetapi sebuah 'panjurung' agar cintaku kepada bahasa Jawa lebih bertumbuh lagi. AamiinπŸ™πŸ™πŸ™

.