Imam solat yang membuat jamaahnya pergi - negerikertas.com

.

Negerikertas.com - 2021

Imam solat yang membuat jamaahnya pergi.