005

header ads

DAWUH SANG GURU PADA TELINGA TELENG HATI (Gambuh R Basedo)

 DAWUH SANG GURU PADA TELINGA TELENG HATI

(Gambuh R Basedo)


Sekar kakidung dhandhang gula kanjeng sunan


Ana kidung rumekso ing wengi

Teguh hayu luputa ing lara

Luputa bilahi kabeh

Jin setan datan purun

Paneluhan tan ana wani

Niwah panggawe ala

Gunaning wong luput

Geni atemahan tirta

Maling adoh tan ana ngarah ing mami

Guna duduk pan sirno


Anakku  wong bagus !


Jika aku ombak

Ketahuilah sungguh hanya ingin kutunjukan padamu tentang

:Hingar gelegar kehidupan 

:Meresak rasuk dalam jiwa 


Jika aku gaduh ditelingamu

Tidak! Diteleng hatimu bila

: Nyata hidup

: Nyala kegelapan

: Cahaya putih biru hitam


Maka  kutanyakan padamu 

Pernahkah kau tahu tentang hakikat

:Rohani

:Sukma

:Ruhmu


Anakku wong bagus !

Aja gumunan , lan kagetan

Aja dumeh,sirri harus tertiti

Kuwasiatkan padamu Dzikir talijiwa


Sakehing lara pan samya bali

Sakeh ngama pan sami mirunda

Welas asih pandulune

Sakehing braja luput

Kadi kapuk tibaning wesi


Posting Komentar

0 Komentar