.

di negeri kertas, tidak ada koruptor. setiap orang punya ketahanan ekonomi, baik rakyat biasa dan pejabatnya, semua ikut patungan/gotongroyong membangun negeri. demokrasi berjalan natural tanpa money politic. tidak seperti negeri tetangga yang rakyatnya kelaparan hingga rela menukar suara dengan sekantong sembako. #fileski

ANTOLOGI 5 LAKON AKHUDIAT

 terbit: 5 Lakon Akhudiat. Penerbit Pagan Press Desember 2014. Yang minat silakan hubungi BMS, Akhudiat atau Amir Kiah (081330611255). Boleh juga via FB saya S JaiShare on Google Plus

About Fileski Channel